за нас кариера контакти портал
bio
биомеда ексклузивно промоции търговски условия продукти
   
 
 
регистрация      забравена парола

Сайтът съдържа секции с ограничен достъп. Моля, регистрирайте се, за да получите пълен достъп до тях.

 
 
ИСТОРИЯ ДЕЙНОСТ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИ  
дейност управление финанси
 
 
 
за нас >> история

1989г. Биомеда ООД е основана на 08.12.1989г като дружество с ограничена отговорност с 48% германско участие и 52 % българско участие. Дългосрочните цели на фирмата са производство на билкови лекарствени продукти. Фирмата работи като вносител на готови лекарствени продукти, субстанции за фармацевтичната промишленост, реактиви и консумативи  за аналитични лаборатории.

1993г. Подписан е първият консигнационен договор с германската фирма Knoll. Разкрита е складова база в София. Биомеда ООД става член на БТПП.

1994г. Биомеда ООД се преобразува от българо-германско дружество в 100% българско дружество .Съдружници в Биомеда ООД са г-жа Дона Колева, г-н Милан Паргов и  г-н Руен Иванов.Биомеда получава лиценз за производство на твърди лекарствени форми и започва производствена дейност.

1995г. Започва лицензно производство на Rytmonorm.

1996г. Започва лицензно производство на Dilzem. Спряно след закупуването на Geodecke Parke Davis от Pfizer, във връзка с промяна на търговската  политика и изтегляне на оригиналния продукт от българския пазар.Биомеда ООД получава пълно разрешение за търговия на едро с лекарствени средства.

1997г. Биомеда ООД става член на НБСК на ТЕЛ. Обявена е за Данъкоплатец на годината . Разкрита е нова складова база в гр. Бургас.

1999г. Биомеда ООД е наградена с почетна статуетка за принос в лекарствоснабдяването в България от НБСК на ТЕЛ. Регистрирани са лекарствени продукти в Русия, Грузия, Армения, Латвия. Сключен е консигнационен договор с Berlin Chemie.

2000г. Във връзка с изискванията на ЗЛАХМ, от Биомеда ООД, която  развива производствена дейност, се отдели като самостоятелно юридическо лице - Биомеда 2000 ООД. Обособява се  като търговец на едро с лекарствени продукти и стоки, свързани със  здравето на хората.Обявена е за Данъкоплатец на годината.Открита е нова складова база в Пловдив.Биомеда 2000 ООД получава разрешение за управление на склад по митнически контрол.

2001г. Сключени са консигнационни договори с Abbott , Hexal(Sandoz) и Yamanouchi (Astelas).

2002г. Биомеда 2000 ООД е обявена  за Данъкоплатец на годината.Сключва Рамково споразумение за работа с НЗОК.

2003г.Биомеда 2000 ООД е публикувана в Икономическия годишник на БТПК-Пловдив на 100-те фирми в Пловдивска област, допринесли най-много за развитието й. На 18 декември получи лиценз  нова складова база във Варна.

2004г. Биомеда 2000 ООД подписа ексклузивен договор за внос и разпространение на "Selsun blue" в България.Разкрити са 3 нови складови бази - Стара Загора, Плевен, Русе.

2005г. Биомеда 2000 ООД получи оторизация от МЗ и е включена в списъка  на търговците на едро,които имат право да внасят неразрешени за употреба в Р.България лекарствени продукти.Сключва консигнационни и  ексклузивни договори за внос и разпространение в България на лекарствените продукти на Stallergenes и  Ebewe Pharma GmbH.

2006г.Чуждестранни компании инициират преговори с Биомеда 2000 ООД за "joint venture".Биомеда 2000 ООД  изпълнява пет Договора с МЗ по централизирано снабдяване с лекарствени продукти.

2007г.Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, консигнационните договори за митническо складиране са прекратени.Подписан е предварителен договор за закупуване на 51% от дяловете на Биомеда 2000 ООД с Elder International FZSO 

2008г. Подписан е предварителен договор за закупуване на допълнителни 10% от дяловете на Биомеда 2000 ООД с Elder-Biomeda Ltd. Във връзка с новите европейски изисквания на ЗЛПХМ, Биомеда 2000 ООД получи  ново Разрешение за търговия на едро с лекарствeни продукти, Лиценз за дейности с наркотични вещества за медицински цели, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, Разрешение за търговия  с хранителни добавки и храни.Биомеда 2000 ООД притежава оторизация от МЗ за внос и търговия с  неразрешени за употреба в България лекарствени продукти.  

2009г. На 12.02.2009г. Елдер Биомеда АД придоби 100% от дяловете на Биомеда 2000 ООД. За управител на Биомеда 2000 ЕООД бе избран г-н Руен Иванов.Бе одобрен петгодишен план за развитието на дружеството.

2010г. На 29.12.2009г. Биомеда 2000 ЕООД осъществи сделка чрез вливане с логистичната компания Биомеда Р ЕООД.От началото на 2010г. размера на внесения собствен капитал на Биомеда 2000 ЕООД стана 2 930 000 лв. Биомеда 2000 ЕООД подписа ексклузивни договори за внос и разпространение в България с продукти на Novum pharma - Star balm range, Holland, Pregna International - IUD range, India, IEG - Varumin, Macedonia.

2011г. Във връзка със закупуването от Elder  International FZSO на 100%  от акциите на  Neutrahealth, UK,  Биомеда 2000 ЕООД започна да изпълнява осъвременен тригодишен план за развитието на дружеството.През март Биомеда 2000 ЕООД подписа ексклузивен договор за внос и разпространение в България на продукти на Pharma 30 Srl.,Italy. Биомеда 2000 ЕООД отбеляза ръст на продажбите от 216% в сравнение с 2010г.

2012г. С цел подобряване на обслужването на непрекъснато увеличаващите се клиенти и заявки, през януари бяха закупени 20 нови лекотоварни автомобила. Бяха въведени нови и атрактивни партньорски програми, които се посрещнаха възторжено от клиентите.Във връзка с бързото развитие на партньорската и клиентска мрежа на компанията, през месец март Биомеда 2000 ЕООД разви и разшири мрежата си от медицински и търговски представители във всички обслужвани от нея региони.На 8-ми август 2012г.получи лиценз  новата подред 9-та складова база във Враца. Биомеда 2000 ЕООД сключи ексклузивни договори за разпространение в България на продуктите Osteocardix ,Lespeuril и Cysturil, и трите без  аналог на българския  пазар.Биомеда 2000 ЕООД започна регулярен износ на продукта Dorminorm и продуктите от серията Forsivit в държави от Европейския съюз, Азия и Африка, което е още едно потвърждение за качеството и доверието към тези продукти.

2013г. Биомеда 2000 ЕООД започна разпространение в България на продукта Cysturil sachets  - нов, иновативен продукт без  аналог на българския  пазар.Биомеда 2000 ЕООД сключи договори за доставка на Dorminorm в нови страни от Европейския съюз и продуктите от серията Forsivit в Украйна.

 
 
 
site map
Site privacy statement Make Biomeda 2000 home page Add to favorites
Last update: 06.01.2014 Copyright © 2010 - Biomeda 2000 Ltd. All rights reserved.
 
 
e-business