за нас кариера контакти портал
bio
биомеда ексклузивно промоции търговски условия продукти
 
 
 
 

Ние предоставяме възможност за безплатна фармацевтична консултация, относно правилната употреба  на различни лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, които не изискват лекарско предписание. Можете да направите това отвсякъде, откъдето имате достъп до интернет и без да е необходимо да направите някаква покупка. 

Ние не можем да заменим личния контакт с ващия фармацевт, нито ще се опитаме да изземем функциите на вашия лекар.

Ние можем да ви предоставим допълнителна и полезна информация, която е в нашата компетенция. Нашата цел е да повишим вашата информираност за правилната и икономически ефикасната употреба на лекарствени и други продукти, които не изискват рецепта и да ви  стимулираме да се възползвате от предимствата на професионалната фармацевтична грижа и да я търсите винаги, когато имате нужда.  

ВАШИЯТ ФАРМАЦЕВТ НЕ Е ПРОСТО „ПРОДАВАЧ НА ЛЕКАРСТВА” !

НЕГОВИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ !

 Използвайте приложеният образец и ни попитайте.

Във възможно най-кратък срок ще получите нашите отговори.

 


 
 
 
site map
Site privacy statement Make Biomeda 2000 home page Add to favorites
Last update: 10.03.2009 Copyright © 2010 - Biomeda 2000 Ltd. All rights reserved.
 
 
e-business